ВЭБ САЙТ НЬ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАМЖВЭБ САЙТ НЬ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА

ядуу (нэг хүнд ногдох орлого доогуур өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоосон бүс);

бүлэг;

ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн амьдарч буй суурин байгууллага, нийгмийн үйлчилгээ;

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хүүхэд-ғнчин хүүхэд үлдсэн бол эцэг эхийн халамж, түүнчлэн тэдний төлөөлөл бол тэд хаяг узуулж нь үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа дээр асуулт холбогдсон хангах, хамгаалах, эрх, хууль есны ашиг сонирхол нь ийм хүүхэд;

хүн хүсэх авах талаар боловсрол, түүний гэр бүлийн хүүхэд үлдсэн бол эцэг эхийн халамж, хэрэв тэд хэрэглэнэ үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа асуудлаар холбоотой байрлуулах хүүхэд гэр бүлийн маллах;

зээлдэгч, хэрэв тэд хэрэглэнэ үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа дээр асуулт холбогдсон хангах, хамгаалах, эрх, хууль есны ашиг сонирхлыг баталсан хүүхдүүд;

насанд хүрээгүй хотноо байгууллагын тогтолцоо, урьдчилан сэргийлэх үл хайхрах байдал, гэмт хэрэг нь насанд хүрээгүй үйлчилж өгүүлбэр газар нь хасах нь эрх чөлөө, түүнчлэн тэдний төлөөлөл бол тэд хаяг узуулж нь үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа дээр асуулт холбогдсон хангах, хамгаалах, эрх, хууль есны ашиг сонирхол нь ийм насанд хүрээгүй;

иргэд шаналж, сэтгэцийн эмгэг, заалт сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, иргэд хүлээн зөвшөөрсөн шүүх чадваргүй, тэдний хууль есны тғлғғлғгч, хэрэв тэд хаяг узуулж нь үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа дээр асуулт холбогдсон хангах, хамгаалах, эрх, хууль есны ашиг сонирхол нь ийм иргэд;

иргэд байсан онцгой байдлын нөхцөл байдал, хор уршиг, алдагдсан орон сууц, алдагдсан, бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн болон бусад эд хөрөнгө, алдагдал баримт бичиг; эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхдүүд хохирогч гамшиг, хувь хүмүүс хэн байв хамааралтай тэдний;

иргэд, хүмүүс, нутгийн уугуул иргэд, газар уламжлалт оршин суух, уламжлалт эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь нутгийн уугуул иргэдийн цөөнх нь бүс, хадгалах уламжлалт амьдралын хэв маяг, удирдах, гар урлал;

гэр бүлийн гишүүд нь хаагчдыг, ажилчид нь байгууллага дотоод Хэргийн ажилтан үйлчилгээний гүйцэтгэл шийтгэл, ажилчид цэргүүд амь насаа алдсан (нас барсан) гүйцэтгэлийн үүргийг цэргийн алба (албан үүрэг)