ВЭБ САЙТ-ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨВЭБ САЙТ-ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

Энэ нь байх нь тийм ч муу бол зарим залуу хуульчид л дадлага дахь харилцах, харилцагч, үнэхээр хичээж өгөх хүмүүсийн зарим нь сайн хууль зүйн зөвлөгөө үнэ төлбөргүй, ямар ч хариуцлага үр дагавар. Энэ нь их муу байна.

Олон «хуулийн фирм» би маш их мөнгө зарцуулдаг дээр гэж нэрлэгддэг «вэб сайт дэмжих» өгүүлбэр «үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх», тус бүр дээр дарж зар сурталчилгаан тэд төлөхөд бэлэн байгаа бодит мөнгө!