ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ОНЛАЙНХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАМЖ ОНЛАЙН

Тэд шийдвэрлэж болно алсаас

Хууль эрх зүйн тусламж онлайн агуу арга нь асуудлыг шийдвэрлэх үр ашигтай, хурдан шуурхай, тав тухтай, ямар ч уулзалт нь хуульч. Хурдацтай хөгжил, орчин үеийн, асуулт асуух нь хуульч онлайн байж болно, хэрэв хэн нэгэн нь, нь зөвхөн төхөөрөмж Интернэтэд холбогдсон эсэх, гар утас, таблет, зөөврийн компьютер эсвэл ширээний компьютер.

Хууль зүйн туслалцаа нь үзэл баримтлал хамаарах өргөн хүрээний тайлбар

Үүнд хэд хэдэн боломжит арга хамгаалахад чиглэгдсэн эрх, хууль есны ашиг сонирхлыг үйлчлүүлэгч, тодруулга тодорхой хууль эрх зүйн ялгааг, төлөөлөл, удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, бичиг баримт, гэх мэт.

Онлайн үйлчилгээ байдаг