ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ОНЛАЙНХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАМЖ ОНЛАЙН

Хууль зүйн туслалцаа нь үзэл баримтлал хамаарах өргөн хүрээний тайлбар. Үүнд хэд хэдэн боломжит арга хамгаалахад чиглэгдсэн эрх, хууль есны ашиг сонирхлыг үйлчлүүлэгч, тодруулга тодорхой хууль эрх зүйн ялгааг, төлөөлөл, удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, бичиг баримт, гэх мэт. Онлайн үйлчилгээ байдаг.