НИЙГМИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГМИЙН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ