ОЛЖ АВАХ НЬ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХОЛЖ АВАХ, ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ

Хуульч, эсвэл өмгөөлөгч

Мэдэхгүй хэр нь хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, энэ нь юу вэ оруулах вэ.

Би айдаг байх хууран мэхэлж, үгүй хариулт авах, тэдний асуултанд

Энэ нийтлэл бол зүгээр л Та нарын хувьд.

Яагаад сонголт хуульч нь маш чухал юм.

Авах эрх бүхий хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх болох нь гүн гүнзгий нөлөө үзүүлж, бүх дараагийн үйл явдал.

Энэ нь энэ үе шатанд асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна хэлбэрээр эрх зүйн албан тушаал дээр маргаантай асуудлыг тодорхойлох сэдвээр маргаан, арга, баталгаа, хэрэв шаардлагатай бол, гэрээг дээр хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх тохиолдолд, эсвэл бэлтгэх шаардлагатай бичиг баримт.

Харин хэрхэн олох вэ хуульч нь шаардлагатай ур чадвар, юу харж байгааг эхний ээлжинд.

Учир нь уудам нутаг дэвсгэртэй, хууль тогтоомж, нарийн төвөгтэй, түүний тайлбар, сонголт хуульч асуудал болж хүний хувьд мэдэж байгаа хууль.

Гэхдээ энэ нь Таны буруу биш

Тиймийн тул, бид бэлэн байна зарим зөвлөмжийг хэрхэн зөв сонгох хуульч зөвлөгөө