ОНЛАЙН ХУУЛЬЧ ЗӨВЛӨЛДӨХ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙХУУЛЬЧ ОНЛАЙН ЧӨЛӨӨТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Тиймээс, бидний нэг хэрэглэгчийн сонирхолтой байсан ээр хэлэлцүүлэг, ХУУЛЬЧ ОНЛАЙН, хэрэгтэй хүн нь түүнд засвар хохирол дараа Булан орон сууц. Нэвт орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл ямар болсон, ХУУЛЬЧ-ОНЛАЙН болохгүй гэж зөвлөсөн тэмцэл дээр хэн нь буруутан, харин зүгээр л танилцуулах гэж хэлж түрээслэгч болон менежментийн компани юм.

Дор энэ захидал хэлэлцүүлэг, ХУУЛЬЧ ОНЛАЙН өгсөн зөвлөмж дээр хэрхэн хандах нь энэ хэрэг

Сэдэвчилсэн янз бүрийн хэрэгжүүлэх, ОНЛАЙН үйлчилгээ нь ХУУЛЬЧ нь өргөн цар хүрээтэй. Үнэгүй онлайн хууль хаяг асуудлыг арбитрын тухай хууль, маргаан шийдвэрлэх салбарт барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, өр цуглуулах, шийтгэл, хүлээн зөвшөөрөх эзэмших зөвшөөрөлгүй барилгын асуудлыг тэгш, аж ахуйн нэгжийн маргаан, дампуурлын түүнийг бүх үйлчлэгч үр дагавар, шүүх нь банк, өр зээл. Зочид вэб сайт дахь хэсэгт ОНЛАЙН-ХУУЛЬЧ талаар санаа зовж холбоотой асуудлыг хувьчлах орон сууц, байшин, татвар үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээ, хүлээн зөвшөөрөх гүйлгээний хүчин төгөлдөр бус байна.

Олж тусламжтайгаар ХУУЛЬЧ үйлчилгээг ОНЛАЙН орон сууцны эрхийн иргэн, асуулт дээр гэр бүлийн тухай хууль, татварын маргаан, харилцан гааль, даатгал, маргааныг хооронд хувьцаа эзэмшигч, үүсгэн байгуулагч