ОНЛАЙН ХУУЛЬЧ ЗӨВЛӨЛДӨХОНЛАЙН ХУУЛЬЧ ЗӨВЛӨГӨӨ

Мэдээж хэрэг биш, харин бүх асуудлыг шийдвэрлэж болох дамжуулан ОНЛАЙН хэлэлцүүлэг

Маш олон удаа өгөх зорилгоор бүрэн дүүрэн, үнэн зөв хариулт хуульч зайлшгүй шаардлагатай судалгааны баримт бичиг хэргийн болон асуух олон асуулт хүн.

Иймд, дээр нь нарийн төвөгтэй асуудлыг шаардлагатай байна зөвлөлдөх хуульч ойлгохын тулд юу хийх естой вэ, хаана явж байна

Нь үйлчилгээ хуульч онлайн үнэгүй, харин анхаарал хандуулах естой гэдгийг чанар нь энэ үйлчилгээг зөвхөн баталгаа, бодит хуульчид оролцож тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа.

ОНЛАЙН эрх зүйн зөвлөгөө манай вэб ийм мэргэжилтнүүд хуульчдын Холбоо»эрх Зүйн хамгаалалт»