САЙН ХУУЛЬЧСАЙН ХУУЛЬЧ

Хүндэтгэл, магтаал бодит хуульчид хэн мэдэх, хүндэтгэх агуу хамгаалах

Иргэд зүй есоор асуух: хэрхэн бэлэн биш гай нь хүн ойлгож, хуульч, ямар үндэслэл ялгаж сайн нь муу вэ.

Энэ бол их зөв асуулт байна.

Мөн орох нь маш таагүй нөхцөл байдал нь зөвхөн

Өнгөрсөн долоо хоногт нэг хотын шүүх байсан шийтгүүлсэн асан мөрдөн байцаагч нь ялангуяа чухал ач холбогдолтой тохиолдолд, шударга ес Дэслэгч-Хурандаа үнэн хэрэгтээ ял хувьд гэнэтийн.

Та юу мэдэх вэ

Хуульч, Дэслэгч Хурандаа байсан нь ихэд зүрхэнд зөвхөн сэтгүүлчид (үйл явц байсан чанга), харин ч зодуулсан нь гэмтсэн тал. Тэр бүдүүлэг, бүдүүлэг, зөвлөж хохирогч явж, түүний Гэр барьж биш, харин эргэн тойронд зүүх шүүх. Мөн ял ирээгүй л байна, болон түүний үйлчлүүлэгч нь баривчилж, шүүх хуралдааны танхимд байсан авч камер үнэхээр ганцаараа