САЙН ХУУЛЬЧСАЙН ХУУЛЬЧ

Хамгийн сайн тохиолдолд хоосон өгөх мөнгө, хамгийн муу нь төвөгтэй төгсгөлгүй айлчлал албан тушаалтан, гэмтсэн харилцаа нь бусад хүмүүс болон алдагдсан зүйлийг, нөхцөл болох нь шийдвэрлэж, харилцан хүлээн зөвшөөрсөн арга, дэмжсэн хүн хайж туслах.

Хэрхэн ялгаж эрх бүхий мэргэжлийн хүн л хэрэгтэй таны мөнгө, тэр биш юм хүсэлтэй таныг хангах чанартай үйлчилгээг.

шинж тэмдэг нь сайн хуульч: анхааралтай сонсох асуудлыг эхнээс нь дуустал унших, танил нь баримт бичиг дээр байдал, үйлчлүүлэгч, харьцах эх үүсвэр нь хууль эрх зүйн мэдээлэл, шударга тулд хамт олон, бичгээр гүйцэтгэх зөвлөлдөх