ТУСЛАМЖ НЬ ГЭР БҮЛИЙН ХУУЛЬЧТУСЛАХ ГЭР БҮЛИЙН ХУУЛЬЧ

Үндсэн хуулийн бөгөөд зохицуулдаг гэр бүлийн асуудал бол Гэр бүлийн тухай Хууль. Тэр үндсэн хууль дээр нь янз бүрийн өмгөөлөгч, хуульчид хамгаалах ашиг сонирхлыг үйлчлүүлэгч.

Гэр бүлийн хуульч, эсвэл өмгөөлөгч нь шаардлагатай байгаа үед дараах төрлийн гэр бүлийн маргаан:

санаачлагч нь гэрлэлт ба гэр бүлийн харилцаа, эхнэр, нөхөр;

үүссэн эрх зүйн харилцаа «эхнэр, нөхөр, хүүхдүүд»;

гэр бүлийн бусад маргаан.