ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЗЭЭЛХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЗЭЭЛ

Хэрэв та авч гарч, аюул цуглуулагч

Эдгээр болон бусад олон асуулт асуусан байна, зээлдэгч нь хэн байх, санхүүгийн хүндрэл буцаах зээлийн сан.

Хувь хүн бүр асуудалтай зээл байна

Учир нь таатай тогтоол зээлийн асуудал шаардлагатай хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх зээл, хэн та нарт хэлэх болно, хэрхэн хамгийн цааш нь өгсөн байдал.

Бүр зээлийн гэрээний журмыг эргэн төлөлтийн. Анхны суурьшсан шийтгэл, дараа нь хүү, дараа нь зөвхөн бие зээл. Ийм нөхцөлд, зарим зээлдэгч зээл төлөх ямар ч утгагүй юм. Оноос хойш нийтлэл Иргэний хуулийн өгөх эрхтэй төлбөр торгууль явцад шүүх.

Зарим хэрэглэгчдийн хувьд хүлээн авах боломжтой болж сонголт бүтцийн өр гэхэд хэсэгчилсэн эсвэл хойшлогдсон төлбөр, гэж нэрлэгддэг»амралтын зээлийн». Авахын тулд бүтцийн өөрчлөлт хийх естой хэрэглэнэ Банк нь тухайн хүчинтэй и-мэйл, нь туслах болно ид шид, хуульч банкны асуудал.

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, зээлийг шүүхийн Банктай.

Өгөх нь нэхэмжлэлийг шүүх, банкууд ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдүүлж өр дамжуулан үндэслэлгүй торгууль. Хэрэв зээлдэгч эзэлдэг идэвхгүй байр суурь, эсвэл явж болохгүй вэ, шүүхийн сонсгол, ийм нэхэмжлэл сэтгэл хангалуун байгаа бүрэн. Үүний үр дүнд, өрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой хэд хэдэн удаа.

Хэрэв Банк нь авч зээлдэгчийн шүүхэд юм биш үргэлж адил муу юм шиг санагдаж болох юм өнгөц харахад. Тохиолдолд алга болсон Банкны хөөн хэлэлцэх хугацаа, энэ нь боломжтой юм хожиж гарч ирсэн.

Хэд хэдэн эерэг шийдвэр, улсын Дээд шүүх

Үүнээс гадна, шүүх анхан шатны болно 2-5 дахин бууруулах хэмжээний торгууль, гэхдээ энэ нь байх естой-д заасан бичгээр эсэргүүцэл нь туслах болно гэж болгохын тулд хуульч зээл