ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ОРОН СУУЦНЫ АСУУДАЛХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ОРОН СУУЦНЫ АСУУДАЛ