ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Өөрөөр хэлбэл, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль нь тусалдаг ажилчид, ажил олгогч зохицуулах, хөдөлмөрийн харилцаа болон бусад нягт холбогдсон тэдэнтэй харилцаа урьдчилж орсон тэмдэгт

Зөвлөгөө авч, ажилтан байх нь өөртөө итгэлтэй, ажил олгогч эмчилж байсан түүнийг шударгаар тэр нь даатгуулагч эсрэг гэмтэл ажил дээр, ажилгүйдлийн, тэтгэвэрт гарах болно төгсгөлд ажил замыг. Ажил олгогч, ижил зөвлөгөө ашигтай байх болно гэдгийг бизнес байх болно даатгуулагч нь шударга бус ажилчид, үйлдвэрлэлийн байх болно, гэнэт хууль бус гэдгийг шалгах хүн ажилладаг аж ахуйн нэгж байх болно нийгмийн даатгалд ямар ч нэмэлт зардал, тунгалаг өмнө ард улсын.

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, туслах шийдвэрлэх асуудлыг холбоотой өвчтэй сэтгэгдэл, халах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэлт, ном, жирэмсний амралт, хүлээн авах, ажилгүйдлийн тэтгэмж, гэмтэл ажлын байранд

Хэлэлцүүлэг бүртгүүлсэн манай вэб дээр хуульчид, тэдний мэргэжлийн ур чадварыг нь ямар ч эргэлзээгүй юм, харин Та нар хэрэгтэй нууц хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль хэлэлцүүлгийн хураамж баталгаажуулдаг байгаа бүх хувийн өгөгдөл хэвээр байх болно Та болон Таны хооронд байгаа хуульч болно л тавих, тэдний мэдлэг, туршлага Таны асуудлыг шийдэх эерэг, аль болох хурдан