ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байхгүй одоо ямар ч хууль зүйн энэ асуудал дээр харуулж, магадлал байхгүй байна гэдгийг энэ асуудлыг яаралтай болон түүний шийдэл хараахан олж хангалттай хууль эрх зүйн механизмыг бий

Үзэл баримтлал, эрх зүйн үйлчилгээ

Албан есны баримт бичиг болон практик үзэл баримтлал»хууль, эрх зүйн үйлчилгээ»,»хууль, эрх зүйн үйлчилгээ»гэж үзэж байна тэнцэх. Гэсэн хэдий ч, уран зохиолын санаа бодлыг тодорхой болсон, дор хууль эрх зүйн үйлчилгээ байх естой гэж ойлгож өр төлбөр үүссэн гэрээ, захиалга, Комисс, Агентлаг үйлчилгээ, итгэлцлийн менежментийн эд хөрөнгө, арилжааны концессын, бөгөөд нэг онцлог нь нэг хэсэг юм зохицуулагч, төлөөлөгч, агент, Комиссын төлөөлөгч, Итгэмжлэгдсэн, Т.

х, жүжигчний аль нь нэрийн өмнөөс, бусдын болон өөрийн нэрийн өмнөөс, гэхдээ бусдын хүслийг, сонирхлыг байна

Энэ үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлсэн нь мэргэжлийн хуульчид байх естой гэдэг хууль эрх зүйн биш, мөн хууль эрх зүйн, мөн, мэдээж, энэ саналыг Дээд Шүүх, тэр үед өгсөн тайлбарын зарим онцлог үйлчилгээ, учир нь хууль эрх зүйн зан