ЧАТ НЬ ХУУЛЬЧ ОНЛАЙНЧАТ НЬ ХУУЛЬЧ ОНЛАЙН

Энд та авах боломжтой цаг тухайд нь мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх нь хуульч онлайн зөв олох холбоо нь хуульч Таны хот руу танилцах хувийн мэргэжилтэн, мэдээлэл, боловсрол, мэргэжлийн үйл ажиллагаа, зөвлөгөө өгөх.

Сонгох шаардлагатай Зөвлөх

Хэрэв мэргэжилтэн Онлайн байна, явж, амьд чат, тэдэнтэй ярилцах бодит цаг хугацаанд нь авах, зөвлөгөө, зөвлөмж.

Хэрэв шинжээч нь офлайн, бичиж, түүнийг нь хувийн зурвас илгээх

Сонгох ба төлбөртэй болон төлбөргүй (боломжийн үнэ) онлайн зөвлөгөө мэргэшсэн хуульчид одоо. Шийдвэрлэх, тэдний асуудлыг тусламжтайгаар мэргэжилтнүүд, нам гүм байх