ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬЧЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬЧ

Туршлагатай өмгөөлөгч байх болно бодит тусалж, үр дүнд нь сэтгэл зүйн стрессийн улмаас баривчлах,, мөн, учир нь хууль эрх зүйн дутсан эдгээр хүмүүсийн зарим нь чадахгүй байна хамгаалахын тулд өөрсдийн байцаан шийтгэх хууль, ялангуяа хэрэв та нар цагдан хоригдсон.

Манай хуулийн байгууллагад эрүүгийн хэрэг нь бүлэг хуульчид Нэгдсэн багтаан мэргэжлийн хүрээнд, эрүүгийн хууль, юм бүтцийн тасаг хөрөнгийн Нэгдсэн -ийн өмгөөлөгч. Нэг гол давуу тал Товчоо, ажиллаж байгаа эрүүгийн хэрэг, баг нь туршлагатай мэргэжилтнүүд, дээр ажиллаж байгаа нь тодорхой хувийн шагнал хууль эрх зүйн олон нийтийн. Сайн хамгаалагч таарч хувийн хэрэг (тусгай дугаар) хангах болно шүүгдэгч нь илүү үр дүнтэй хамгаалах.