Бүх Хуульчид дэлхийн! Хууль эрх зүйн кафе нь хуульчид онлайн.


ӨМГӨӨЛӨГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ


ӨМГӨӨЛӨГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУВЬ Дор өдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн хуульч гэдэг цаг үед нэг хуанлийн өдрийг өмгөөлөгч хийдэг тодорхой заавар үндсэн үл хамааран бодит хугацаа нь түүний ажил Дахь заалтыг хууль зүйн туслалцаа хуульч долоо хоногийн амралтын өдрүүдэдтүүнчлэн эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх холбоотой явах нь хуульч өөр нийтлэлийн төлөх багагүй давхар хэмжээ. Өгөх үед хууль зүйн туслалцаа холбоотой явах нь хуульч өөр газраас. төлбөрийн аялал жуулчлалын болон амьжиргааны зардлыг энэ тохиолдолд тогтооно гэрээг талууд.

гэхдээ байж болох бага зардал бодит зардлыг зөвлөгөө.