Бутархай эзэмшлийн орон сууц: бүртгэл, түүвэр гэрээ

Нэлээн түгээмэл хэлбэр эзэмшлийн Оху-д болж байна дундын өмч. Орон сууц байгаа чимэглэсэн энэ замаар, энэ нь заримдаа маш их асуудалтай борлуулах. Тэр шалтгаан байдаг. Гэвч энэ нь тийм биш frighten иргэд байна. Тэд одоо ч гэсэн хичээж уг журмыг албан есоор хэрэгжүүлэхийн эд хөрөнгө, хэрэв тийм биш бол хувийн, дараа нь хамтран эзэмшигч байна. Харин яаж хийх гэж байна. Юу нь онцлог энэ үйл явц нь анхааралдаа авч байх естой. Оху-д хэд хэдэн төрөл байдаг эд. Тэнд нь хувийн, дундын, хамтарсан. Эхлэхээсээ өмнө боловсруулах баримт бичиг, энэ нь шаардлагатай тодорхой ойлгож ялгаа нь эдгээр төрлийн эд хөрөнгийг эзэмших. Тэдний