Бэлэг орон сууц хоорондын ойр дотно хамаатан садан: дээж, pluses, татвар

Үл хөдлөх хөрөнгийн шинэтгэл, аль нь хөндсөн дээр олон асуудал татвар, бүртгэл гүйлгээ, бас хөндсөн дээр журам, авах бэлэг орон сууц. Орон сууц нь ихэвчлэн өгсөн хуримын, насанд хүрсэн хүүхдүүд, дахин хуваарилалт гадас холбогдуулан янз бүрийн амьдралын нөхцөл байдал, хүргээд бэлэг, бас өөр нэг нь болно. Хэрэв өмнө нь энэ байсан хамгийн хялбар, хамгийн хямд хэлбэр шилжүүлэх эд хөрөнгө эд хөрөнгө, одоо хандив орон сууцанд хооронд ойр дотно хамаатан садан нисч чадна руу маш их мөнгө. Бэлэг нь орон сууц юм хийсэн хооронд ойр дотно хамаатан садан дагуу загвар гэдгийг та өөрийгөө олох, эсвэл ашиглах хэлбэр нь та байх болно