БҮРТГЭЛ, ГЭРЛЭЛТ

Р хэсэг 8(1) Хинду Гэрлэлт Үйлдэл гэж заасан зорилгоор хөнгөвчлөх баталгаа Хинду гэрлэлт, монгол улсын засгийн газрын хийж болно дүрэм хангах гэж талууд аливаа ийм гэрлэлт байж болох онцлогтой холбоотой тэдний гэрлэлт дээр орж ийм байдлаар, хичээл ийм нөхцөл болох заасан нь Хинди Гэрлэлт Бүртгүүлэх хадгалагдаж зорилгоор. (Бүртгэл) Хэсэг 8(2) Үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг Улсын Засгийн газар бол байж болох юм гэсэн үзэл санаа юм шаардлагатай болон зайлшгүй тиймээс хийх, хангах гэсэн орж, тухайлсан дээр дурдсан, нийтэд хүртээлтэй байх естой улсын эсвэл түүний бүрэлдэхүүний хэсэг, эсэх нь бүх тохиолдолд, эсвэл ийм тохиолдолд гэж зааж өгч болно. Тэнд байсан ямар ч шаардлага