Гэж юу вэ Гаалийн Бүрдүүлэлтийн. Бүх Нийтийн Ачаа

1. Экспортын Баримт бичиг: Худалдан авах захиалга нь Худалдан авагч, Борлуулалтын Нэхэмжлэх, баглаа Боодлын Жагсаалт, Тээврийн билл, Bill of Lading буюу агаарын замаар билл, Гэрчилгээ, Гарал үүслийн болон бусад тодорхой баримт бичигт заасан худалдан авагч, эсвэл шаардлагын дагуу санхүүгийн байгууллагууд, эсвэл LC нөхцөл, эсвэл нэг байдлаар импортлогч улс журам. 2. Импортын бичиг Баримт: Худалдан авах Захиалга нь Худалдан авагч, Борлуулалтын Нэхэмжлэх нийлүүлэгч, Билл Орох, Bill of Lading эсвэл Агаарын арга нэхэмжлэх, баглаа Боодлын Жагсаалт, Гэрчилгээ, Гарал үүсэл болон бусад тодорхой бичиг баримт шаардлагатай худалдан авагч, эсвэл санхүүгийн байгууллага буюу импортлогч улс зохицуулалт. Мэдээж хэрэг, Менежментийн Судалгааны гарын Авлага биш орох