Дампуурлын — Иргэн Зөвлөгөө

Энэ хэсгийн тухай мэдээллийг агуулдаг дампуурсан Энэ нь бас та нарт хэрхэн хэрэглэх дампуурсан, хэрхэн зээлдүүлэгчид хийж болно, та дампуурсан Тайлбарласан юу нь дампуурлын хязгаарлалт захиалга, үед Дампуурлын Үйлчилгээг хэрэглэж болно, нэг бол энэ гэж боддог, та нар үйлдсэн нь дампуурлын гэмт хэрэг. Тайлбарласан бол яах вэ та нар хүлээн авах тухай мэдэгдэл нь дампуурлын хязгаарлалт зорилгоор сонсгол, хэрэв төлбөрийн чадваргүй Үйлчилгээ боддог та үйлдсэн дампуурах нь гэмт хэрэг. Тайлбарласан юу гэсэн үг юм гэхэд нь орлогын төлбөрийг гэрээнд, хэрэв та хангалттай орлого төлбөр хийх талаар таны өр, дараа болж дампуурсан. Тайлбарласан тусгай дүрэм эргэн тойронд гэж-борлуулсан төлбөрийн хамгаалах даатгалын