Дампуурлын хувь хүмүүс, чухал өөрчлөлт нь аж ахуйн нэгжийн дампуурал

2014 оны арванхоердугаар сард Оху-ын Холбооны Хууль,»Дампуурлын (Дампуурлын)»байсан ихээхэн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нэвтрүүлэх, дампуурах, хувь хүн, өөрчлөх дүрэм дампуурах, хуулийн этгээд. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт нь холбоотой дампуурлын тухай хуулийн этгээд орж ирсэн нөлөө 29 January 2015. Тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулах холбоотой дампуурлын хувь хүмүүс орж ирэх болно үзүүлэх нөлөө 1 долоодугаар сар 2015. Чухал өөрчлөлт дампуурах, хуулийн этгээд дүр зургийг хэт хялбаршуулах нь Санаачлан Хариуцагч-ийн Дампуурсан Банкууд болон бусад зээлийн байгууллагуудын болон тғрийн эрх авах эрхтэй санаачлах залууг дампуурлын ч олж авах өмнө шүүхийн шийдвэр баталгаажуулсан залууг өрийн байна. Эрх Зээлдүүлэгчид Баталгаажсан Баталгаат зээлдүүлэгчид авсан нэмэлт эрх саналаар ерөнхий зээлдүүлэгчид’