ЛАВЛАХ ХУУЛЬЧИД ҮНЭГҮЙ

ЛАВЛАХ ХУУЛЬЧИД ҮНЭГҮЙ Мунхагийн хууль нь ямар ч шалтаг Энэ нь мэдлэг энэ бодол, та гэж ойлгож болно эрт, эсвэл дараа нь иргэн бүр учирч болно нөхцөл байдлын үед бид юу ч хийж чадахгүй нь туслах нь мэргэжлийн хуульч, учир нь хууль эрх зүйн асуудал биш шийдвэрлэж өөрсдөө — шийдэл тэдний хэрэгцээг мэргэшсэн мэргэжилтэн, хуульч, эсвэл өмгөөлөгч нь. Энэ мэдээллийг нөөцийн хангаж, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хүн амын дамжуулан онлайн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мөн түүнчлэн олгодог онлайн хэлэлцүүлэг үнэгүй хуульчид байгалийн болон хуулийн этгээд дээр хот болон гар утас. Одоо Та ямар ч орхиж байшин эрж