Нээх харилцах данс Банк

Манай төв зорилготой байна, ялангуяа та нарын төлөө, төрөл бүрийн зөвлөгөө, зөвлөмж танд туслах байлгах, таны нүүр хуудас, агуулга нь аюулгүй. Бид та нарыг удирдах болно дамжуулан үе шат бүрт, та сонгох боломжтой байх болно, ямар ч бидний харилцах данс. Гэсэн хэдий ч, аль аль нь хүсч байгаа хүмүүст нээлттэй данс дуусгах хэрэгтэй програм. Хэрэв та одоо байгаа урсгал данс эзэмшигчийн хэн хүсэл өөрчлөх хамтарсан данс, та бидэнд ярих талаар зохион байгуулж байгаа нь энэ. Нэг удаа данс нээх, хүн бүр авах болно дебит карт, сонголт нь чекийн ном. Бүр та хийж чадах мөнгө авах, бичих, шалгах, хэрэглэх нь зохион