Түгээмэл эд хөрөнгийн хууль эрх зүйн тодорхойлолт, нийтлэг өмч

n. 2) эд хөрөнгийн чадсан нь орон гэрийн’ холбоо нь condominium төсөл эсвэл тасгийн дарга хөгжил, бүх эзэд ашиглаж болно, тус бүр эзэмшдэг хувь нь сонирхол татаж байна. 3) газар эзэмшдэг засгийн газрын хувьд олон нийтэд (нийтлэг) ашиглах, гэх мэт парк, үндэсний ой Бүх агуулга энэхүү вэб сайт дээр зэрэг толь бичиг, thesaurus, уран зохиол, газар зүй, болон бусад лавлагаа мэдээллийг мэдээлэл өгөх зорилгоор зөвхөн. Энэ мэдээллийг байх естой гэж үзэж бүрэн, өдөр хүртэл, мөн байх зорилготой байгаа бол оронд ашиглаж айлчлал, уулзалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөө өгөх, эсвэл хууль эрх зүйн, эрүүл мэндийн, болон бусад мэргэжлийн