ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ Хамгийн хэцүү салбарын хууль, шүүхийн практикт эрүүгийн хэрэг. Тиймээс, хэрхэн хурдан хохирогч болон сэжигтэн холбоо нь мэргэжлийн хуульч, эрүүгийн эрх зүйн ихэвчлэн тодорхойлдог үр дүнг хэрэг. Хууль эрх зүйн тусламж хуульчид эрүүгийн хэргийн эрх Зүйн туслалцаа үзүүлэх нь эрүүгийн батлан хамгаалах хуульч чадахгүй байх туйлширч. Ажиллуулах, хэрэв та үнэн хэрэгтээ авах боломж, шударга шүүх, найдвар таатай шийдвэрлэх асуудал. Ийм тохиолдолд, энэ нь ирэх үед таны эрх чөлөө, нэр төр, нэр төр, та итгэж байх естой анхны мэргэжилтэн. Энэ нь үнэтэй байж болно, шууд болон шууд бус утгаараа Үнэ төлбөргүй эрх зүйн зөвлөгөө эрүүгийн хууль