ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Өөрөөр хэлбэл, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль нь тусалдаг ажилчид, ажил олгогч зохицуулах, хөдөлмөрийн харилцаа болон бусад нягт холбогдсон тэдэнтэй харилцаа урьдчилж орсон тэмдэгт Зөвлөгөө авч, ажилтан байх нь өөртөө итгэлтэй, ажил олгогч эмчилж байсан түүнийг шударгаар тэр нь даатгуулагч эсрэг гэмтэл ажил дээр, ажилгүйдлийн, тэтгэвэрт гарах болно төгсгөлд ажил замыг. Ажил олгогч, ижил зөвлөгөө ашигтай байх болно гэдгийг бизнес байх болно даатгуулагч нь шударга бус ажилчид, үйлдвэрлэлийн байх болно, гэнэт хууль бус гэдгийг шалгах хүн ажилладаг аж ахуйн нэгж байх болно нийгмийн даатгалд ямар ч нэмэлт

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Тохиолдолд хангахгүй улсын шаардлага байгаа нь ашиг сонирхлын зөрчил, боломжийг олгодог бөгөөд Хөдөлмөрийн хууль Төлбөрийн саарал цалин, халах»муу»нийтлэл, саатал нөхөн олговор нь зөвхөн нэг жижиг хэсэг асуудал нь энэ аж. Шийдэхийн тулд эдгээр бэрхшээл нь төрийн эрх бүхий хуульч дээр хөдөлмөрийн маргаан Учир нь зөвхөн тэр мэдэж болно ялгааг энэ хүрээнд нь хууль зүйн туслах болно, зөв шийдэх асуудал. Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрийн тухай маргааныг хэрэгтэй Бол зөвлөгөө хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль сан портал. Та боломжийг олж авах хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх бүрэн үнэ төлбөргүй, асуух асуулт дээр