ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН КОМПАНИ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН КОМПАНИ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА Өндөр ур чадвартай хуульчид болно анхааралтай сонсох нь Та нарт санал болгож байна хамгийн тохиромжтой шийдэл асуудал. Манай бүх хуульчид мэргэжлийн хайрладаг нь тэдний ажил. Та бидэнд итгэж болно Бидний гол зорилго нь хэрэгжүүлэх эрхийг иргэдэд үнэгүй хүлээн авах мэргэжлийн хууль зүйн туслалцаа, туслалцаа хамгаалах эрх, хууль есны ашиг сонирхлыг хэрэглэгчид. Бид тусламж, бид хэрхэн мэдэх нь Танд туслах болно. Давуу тал юу манай Байгууллага вэ. Нээлттэй харилцаа нь үйлчлүүлэгч. Манай ажилтнууд болон удирдлагын үргэлж нээлттэй, боломжтой харилцах нь Та. Та үргэлж авч, үнэн зөв мэдээлэл дээр гүйцэтгэх үүрэг өгсөн. Та