Хэлтэс өмч

Хэлтэс эд хөрөнгийн, гэж бас нэрлэгддэг шударга хуваарилалт, шүүхийн хэлтэс эд хөрөнгийн эрх, үүрэг, эхнэр нөхрийн хоорондын үед гэр бүл салалт. Энэ нь байж болох юм хийсэн гэрээ, дамжуулан өмч тооцооны, эсхүл шүүхийн тогтоол. Тархалт өмчийн хэлтэс нь, улмаас нас барсан, эсвэл татан буулгах нь гэрлэлт, эд хөрөнгө нь эзэмшиж байсан барсан, эсхүл худалдан авсан явцад гэрлэлт. Английн Wales, түнш, эсвэл гарч гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрч болох вэ хамтарсан болон тус тусдаа барих хөрөнгө хуваагдаж болно ямар ч үйл ажиллагаа нь шүүх. Хаана тохиролцоонд хүрч чадаагүй, шүүх байж болох юм асуусан тодорхойлох шударга, эрх тэгш хэлтэс. Тохиолдол Миллер v Миллер өгсөн