ЧӨЛӨӨТ ХУУЛЬЧ ЛАВЛАХ

ЧӨЛӨӨТ ХУУЛЬЧ ЛАВЛАХ Хууль нь нэг хэсэг, бидний амьдрал. Гэхдээ харамсалтай нь бид бүгдээрээ мэддэг бүх асуудлыг хууль, тиймээс бид ихэвчлэн мэдэхгүй байна, юу хийх нь тухайн нөхцөл байдал. Гэхдээ шийдвэрлэх нь бидний асуудал байдаг тусгайлан бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүд. Хэн аз жаргалтай байна хариулахын тулд таны бүх асуулт. Ачаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө ойлгож болох, хэрхэн биеэ авч явах нь тодорхой нөхцөл байдал: таны бизнесийн амжилт, хэзээ сью үед асуудлыг аль болох шийдвэрлэхийн тулд бүх тайван, юу хийх үед алдаж эрх, гэр бүл салалт, хасах нь эрх жирэмсний болон бусад асуудал. Манай орчин үеийн -аж үйлдвэрийн нийгэм, тэнд байгаа иргэд хэлэлцүүлэг,