Ын Техас Мужийн Хүүхдийн Дэмжлэг Төлбөр Түгээмэл Асуултууд Салах Цэвэр

Үед noncustodial эцэг эх нь төлөх естой хүүхдийн дэмжлэг in Texas, энэ нь үржүүлж тооцдог төлж эцэг эхийн цэвэр орлого нь хууль есны хувь нь доор тайлбарласан. Тооцоо цэвэр орлого эхэлдэг эцэг эх-ийн нийт орлого, үүнд цалин, шимтгэл, илүү цагаар төлөх, зөвлөмж, урамшуулал, хүү, ногдол ашиг, түрээсийн орлого, ашигт малтмалын нөөц ашигласны орлого, итгэл орлого, тэтгэврийн орлого, тахир дутуу орлого, бусад эх үүсвэр. Энэ нь хамгийн сайн тооцох нийт орлого нь жилийн зураг. Нэг удаа зураг нь нийт орлого нь тогтоосон, хасах дараах (мөн жил бүр тооцно): үр дүнд Нь зураг нь эцэг, эх-ийн жилийн цэвэр орлого. Хувааж цэвэр орлого