ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ИНТЕРНЭТЭЭР

ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ИНТЕРНЭТ ДЭЭР Өнөөдөр манай портал нь маш амжилттай, сэтгэл хангалуун агуу тархсанаар нь хүн амын дунд, хуулийн этгээд, гэсэн хэдий ч, өрсөлдөөн маш хүнд. Юу нь нууц биш Бидний бодлого. Бид сайн мэдэж байгаа гэж иргэдийн дийлэнх нь хууль есны дагуу бичиг үсэг мэдэхгүй. Бид бас ойлгох хүмүүсийн дунд үнэхээр тусламж хэрэгтэй хүн бүр төлөх боломжтой хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх. Тиймийн тул, бид хангах хууль эрх зүйн дэмжлэг нь зөвхөн үр ашигтай, мэргэжлийн биш, үнэтэй, онлайн бүрэн үнэ төлбөргүй хууль эрх зүйн зөвлөгөө Интернэт дээр. Бид мэднэ бүр манай хууль эрх зүйн вэб сайт