3 Арга зам Таны Нэрийг Өөрчлөх

Байгаа эсэх гэрлэх, эсвэл та хүсэж байгаа шинэ баримжаа, өөрчлөх нь таны нэр мэт санагдаж болох нь төвөгтэй үйл явц юм. Байгаа бол өөрчлөх нь таны нэр учир нь та гэр бүлтэй болж, та итгэлтэй жагсаалт таны шинэ нэр дээр нь таны гэрлэлтийн гэрчилгээ. Дараагийн авчирч, таны гэрлэлтийн гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ, фото зураг ID нь таны орон нутгийн Нийгмийн даатгалын тамгын газар. Таны шинэ нийгмийн аюулгүй байдлын карт ирэх естой дотор 10 хоногийн боловсруулах Та нэг удаа, та зочилж болно, таны орон нутгийн DMV өөрчилж, таны нэр дээр өөрийн иргэний ҮНЭМЛЭХ. Уншиж бай сурах таны нэрийг өөрчлөх нь бусад шалтгаан